Design a site like this with WordPress.com
Get started

Job Shadowing – mitä se on?

Tsempataan töihin!- hankkeessa mietimme, miten työtön maahanmuuttaja pääsisi helpommin työhaastatteluun ja tutustumaan häntä kiinnostavaan yritykseen. Työkokeilu on yksi keino, mutta työkokeilupaikan löytäminenkin voi olla vaikeaa. Usein on seinä vastassa.

Kumppanimme Sodexo Oy on lanseerannut globaalin SheWorks- hankkeen vuonna 2019. SheWorks -hanke tarjoaa työhöntutustumispäiviä (Job shadowing) työnhakijoille. Tsempataan töihin! -hankkeessa olemme pilotoineet mallia myös Suomessa Sodexon toimipaikoissa.

Hankkeen tsempparit esittelevät mahdollisuutta työnhakijoille ja Sodexon tsemppari etsii sopivia työhöntutustumispaikkoja omista toimipisteistään. Näin saadaan yhteisvoimin löydettyä työstä kiinnostuneelle henkilölle sopiva Job shadowing-paikka.

Työhön tutustuja seuraa oikeaa työntekijää hänen työympäristössään kahden päivän ajan. Työhön tutustuja ei itse osallistu työntekoon, vaan havainnoi ja voi kysellä kysymyksiä työn tekemisestä. Näin hän näkee konkreettisesti, millaista suomen kielen taitoa työssä tarvitaan, millaisia työtehtävät ovat ja millainen työilmapiiri toimipaikassa on. Työpaikalla esimies ja työntekijä pääsevät tutustumaan työnhakijaan, ja saavat lisätietoa hänen kielitaidostaan ja motivaatiostaan työskennellä alalla.

Tutustumispäivien lopuksi molemmat täyttävät palautelomakkeet. Työhön tutustuja saa osallistumistodistuksen, jota voi hyödyntää työnhaussa. Jos tutustumassa ollut henkilö on osoittanut kiinnostusta ja motivaatiota alalle, hän voi saada itselleen suosittelijan työpaikalta. Työhön tutustuja jättää oman palautteen, jossa kertoo, miten hänet otettiin toimipaikassa vastaan, muodostuiko hänelle selkeä kuva työtehtävistä, saiko hän itselleen tarpeellista tietoa päivien aikana ja voisiko hän kokemuksensa perusteella suositella osallistumista myös ystävälleen.

Mitä Job Shadowing vaatii työnantajalta? Innostusta ja halua kokeilla uutta! Työnantaja saa Job Shadowingiin osallistumisen myötä positiivista mainetta, monikulttuurisuusosaamista työyhteisöön sekä motivoituneen monikielisen työntekijän!

Työnantaja, ole rohkea ja ota yhteyttä tsemppareihin!

Tsemppaus jatkuu koronasta huolimatta!

Vuosi 2020 oli kaikin puolin haastava koronapandemiasta, yhteiskunnan sulkeutumisesta sekä yritysyhteistyön hiipumisesta johtuen. Tsempataan töihin -tiimi pystyi haasteista huolimatta jatkamaan asiakaspalvelua ja selviytyi lopulta vuodesta kunnialla.

Kysyntää tsemppaukselle on, sillä toiminnassamme aloitti ensimmäisen 9 kuukauden aikana yli 150 asiakasta. Asiakaskäyntejä kertyi samalta ajanjaksolta yli 1200 kappaletta! Suurin osa asiakkaista on suuntaamassa työelämään tai haluaa päivittää osaamistaan eritasoisilla koulutuksilla.

Saimme myös alulle Sodexo Oy:n kanssa suunnittelemamme matalan kynnyksen rekrytoinnin pilotin, jossa ensimmäiset asiakkaat pääsivät aloittamaan loka-marraskuussa. Koronatilanteesta johtuen pilotissa on keskitytty siivous- ja kiinteistöalaan, mutta toiveissa on laajentaa toimintaa myös ravintola-ja keittiöpuolelle.

Marraskuussa pilotoimme “Tsemppausta naisille” -teemaviikkoa, jonka aikana pidimme neljä keskustelutilaisuutta kumppanijärjestöissämme naispuolisille asiakkaille. Selvitimme asiakkaiden tarpeita liittyen työnhakuun, sekä heidän kokemuksiaan suurimmista työhaun esteistä.

Valitettavan moni koki muun muassa ennakkoluulot ja rasismin estävänä tekijänä. Lisäksi moni koki osaamisensa työhaun eri tavoista ja välineistä puutteelliseksi. Kaikesta huolimatta oli positiivista nähdä, että naiset luottavat itseensä ja ovat motivoituneita hakeutumaan työelämään.

Vuosi 2021 tuo paljon muutoksia toimintaympäristöön mm. kuntakokeilun muodossa. Epidemian jatkuminen pakottaa myös meidät muokkaamaan toimintaamme ja miettimään uusia tapoja lähestyä asiakkaita ja yrityksiä.

Asiakastyössä pilotoimme yhteisiä TEAMS-ajanvarauksia, joissa asiakas saa tukea etäyhteyden käyttöön ja kolmen työntekijän (kunta+järjestö+TE) tarjoaman palvelun yhtäaikaa. Jatkamme myös aktiivisesti uusien yrityspartnerien etsintää!

Tsemppareilta tsemppiä vuoteen 2021! ❤