Design a site like this with WordPress.com
Get started

Job Shadowing – mitä se on?

Tsempataan töihin!- hankkeessa mietimme, miten työtön maahanmuuttaja pääsisi helpommin työhaastatteluun ja tutustumaan häntä kiinnostavaan yritykseen. Työkokeilu on yksi keino, mutta työkokeilupaikan löytäminenkin voi olla vaikeaa. Usein on seinä vastassa.

Kumppanimme Sodexo Oy on lanseerannut globaalin SheWorks- hankkeen vuonna 2019. SheWorks -hanke tarjoaa työhöntutustumispäiviä (Job shadowing) työnhakijoille. Tsempataan töihin! -hankkeessa olemme pilotoineet mallia myös Suomessa Sodexon toimipaikoissa.

Hankkeen tsempparit esittelevät mahdollisuutta työnhakijoille ja Sodexon tsemppari etsii sopivia työhöntutustumispaikkoja omista toimipisteistään. Näin saadaan yhteisvoimin löydettyä työstä kiinnostuneelle henkilölle sopiva Job shadowing-paikka.

Työhön tutustuja seuraa oikeaa työntekijää hänen työympäristössään kahden päivän ajan. Työhön tutustuja ei itse osallistu työntekoon, vaan havainnoi ja voi kysellä kysymyksiä työn tekemisestä. Näin hän näkee konkreettisesti, millaista suomen kielen taitoa työssä tarvitaan, millaisia työtehtävät ovat ja millainen työilmapiiri toimipaikassa on. Työpaikalla esimies ja työntekijä pääsevät tutustumaan työnhakijaan, ja saavat lisätietoa hänen kielitaidostaan ja motivaatiostaan työskennellä alalla.

Tutustumispäivien lopuksi molemmat täyttävät palautelomakkeet. Työhön tutustuja saa osallistumistodistuksen, jota voi hyödyntää työnhaussa. Jos tutustumassa ollut henkilö on osoittanut kiinnostusta ja motivaatiota alalle, hän voi saada itselleen suosittelijan työpaikalta. Työhön tutustuja jättää oman palautteen, jossa kertoo, miten hänet otettiin toimipaikassa vastaan, muodostuiko hänelle selkeä kuva työtehtävistä, saiko hän itselleen tarpeellista tietoa päivien aikana ja voisiko hän kokemuksensa perusteella suositella osallistumista myös ystävälleen.

Mitä Job Shadowing vaatii työnantajalta? Innostusta ja halua kokeilla uutta! Työnantaja saa Job Shadowingiin osallistumisen myötä positiivista mainetta, monikulttuurisuusosaamista työyhteisöön sekä motivoituneen monikielisen työntekijän!

Työnantaja, ole rohkea ja ota yhteyttä tsemppareihin!