Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tsemppaus jatkuu koronasta huolimatta!

Vuosi 2020 oli kaikin puolin haastava koronapandemiasta, yhteiskunnan sulkeutumisesta sekä yritysyhteistyön hiipumisesta johtuen. Tsempataan töihin -tiimi pystyi haasteista huolimatta jatkamaan asiakaspalvelua ja selviytyi lopulta vuodesta kunnialla.

Kysyntää tsemppaukselle on, sillä toiminnassamme aloitti ensimmäisen 9 kuukauden aikana yli 150 asiakasta. Asiakaskäyntejä kertyi samalta ajanjaksolta yli 1200 kappaletta! Suurin osa asiakkaista on suuntaamassa työelämään tai haluaa päivittää osaamistaan eritasoisilla koulutuksilla.

Saimme myös alulle Sodexo Oy:n kanssa suunnittelemamme matalan kynnyksen rekrytoinnin pilotin, jossa ensimmäiset asiakkaat pääsivät aloittamaan loka-marraskuussa. Koronatilanteesta johtuen pilotissa on keskitytty siivous- ja kiinteistöalaan, mutta toiveissa on laajentaa toimintaa myös ravintola-ja keittiöpuolelle.

Marraskuussa pilotoimme “Tsemppausta naisille” -teemaviikkoa, jonka aikana pidimme neljä keskustelutilaisuutta kumppanijärjestöissämme naispuolisille asiakkaille. Selvitimme asiakkaiden tarpeita liittyen työnhakuun, sekä heidän kokemuksiaan suurimmista työhaun esteistä.

Valitettavan moni koki muun muassa ennakkoluulot ja rasismin estävänä tekijänä. Lisäksi moni koki osaamisensa työhaun eri tavoista ja välineistä puutteelliseksi. Kaikesta huolimatta oli positiivista nähdä, että naiset luottavat itseensä ja ovat motivoituneita hakeutumaan työelämään.

Vuosi 2021 tuo paljon muutoksia toimintaympäristöön mm. kuntakokeilun muodossa. Epidemian jatkuminen pakottaa myös meidät muokkaamaan toimintaamme ja miettimään uusia tapoja lähestyä asiakkaita ja yrityksiä.

Asiakastyössä pilotoimme yhteisiä TEAMS-ajanvarauksia, joissa asiakas saa tukea etäyhteyden käyttöön ja kolmen työntekijän (kunta+järjestö+TE) tarjoaman palvelun yhtäaikaa. Jatkamme myös aktiivisesti uusien yrityspartnerien etsintää!

Tsemppareilta tsemppiä vuoteen 2021! ❤

Tsemppareiden kuulumisia

Haastavan kevään ja kesän jälkeen toiminta on vihdoin päässyt täyteen vauhtiin! Syksyä ovat värittäneet uudenlaiset kokeilut ja pilottien suunnittelu.

Kevään tapahtumat pakottivat meidät kehittämään uudenlaisia tapoja toimia, ja yksi uusi avaus onkin Community Bond -kokeilu. Community bond on mobiilisovellus, jossa asiakkaat voivat rekisteröityä suljettuun yhteisöön. Yhteisössä ihmisiä aktivoidaan erilaisilla tapahtumilla, jakamalla esimerkiksi koulutukseen ja työllistymiseen liittyvää tietoa. Lisäksi tavoitteena on tukea ihmisten keskinäistä verkostoitumista sovelluksen kautta. Lisätietoa sovelluksesta löytyy täältä.

Syyskuussa tiimissämme aloitti uusi TE-asiantuntija Ida Kauria, joka on jo lyhyessä ajassa sopeutunut porukkaan ja saanut aikaan positiivisia muutoksia tiimin työskentelyyn. Idan erityisosaamista ovat visuaalisesti upeat CV:t, joiden ansiosta asiakkaita on päässytkin jo eteenpäin!

Lokakuussa aloitamme hankekumppanimme Sodexon kanssa ensimmäisen pilottikokeilun työnhakijoiden valmennuksella. Koronatilanteen takia rekrytoinnit eivät tällä hetkellä ole mahdollisia, mutta aloitamme kokeilut job shadowing ja työkokeiluvaiheilla.

Job shadowing -vaiheessa työnhakija seuraa yrityksen työntekijää hänen työtehtävissään olematta kuitenkaan työsuhteessa tai vastaavassa yritykseen. Tavoitteena on selvittää asiakkaan kiinnostusta tiettyyn alaan tai työtehtävään, sekä selvittää mitä osaamista se vaatisi. Job shadowing voi johtaa työkokeiluun, opintoihin tai parhaimmillaan jopa työsuhteeseen jossakin vaiheessa. Odotamme mielenkiinnolla ensimmäisen pilotin tuloksia!

Kuulumisiamme voi seurata myös Facebookin ja LinkedIn:in välityksellä!

Tsempataan töihin! -hanke aloitti 1.4.2020!

Monelle tuttu kaksivuotinen Tsempataan yhdessä -hanke päättyi 31.3.2020, ja uusi “tsemppari” jatkaa vanhan hankkeen urilla. Vaikka toimintamalli sinällään onkin vanhan hankkeen peruja, on uuttakin luvassa!

Tsempataan töihin! toimii kumppanuusverkoston pohjalta. Kumppaneina ovat johon kuuluvat Vantaan kaupunki, TE-palvelut, neljä maahanmuuttajajärjestöä sekä Sodexo Oy yrityskumppanina.

Tavoitteena on osaltaan edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, ja samalla edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahan muuttaneiden työllisyyttä. Pyrimme siihen, että kumppaneidemme kautta asiakkaan olisi helpompi työllistyä, mutta myös työnantajan helpompi tavoittaa sopivia työntekijöitä.

Aikaisemmassa hankkeessa törmäsimme siihen, että jopa Suomessa koulutuksensa käyneiden, suomea puhuvien maahan muuttaneiden asiakkaiden on vaikeaa päästä työmarkkinoille. Tutkimuksista tiedämme, että työmarkkinoilla tapahtuu paljon syrjintää. Myös työnantajilla ja työyhteisössä saattaa olla ennakkoluuloja, jotka estävät maahan muuttaneen palkkaamisen.

Näihin asioihin pureudumme myös tämän kehittämishankkeen aikana:

  1. Valmentamalla asiakasta suomalaiseen työelämään, tarvittaessa omakielisellä tuella
  2. Tarjoamalla motivoituneita työntekijöitä yhteistyökumppaneillemme & tukemalla yritysten rekrytointitarpeita
  3. Tarjoamalla konkreettista ja monikielistä tukea työnantajille maahan muuttaneen palkkaamiseen, sekä mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen

Teemme työtä moniammatillisella ja monikielisellä tiimillä, ja pystymme yhdistämään ainutlaatuisella tavalla järjestöjen tarjoaman luottamuksen, viranomaisten tuen sekä yritysten rekrytointiosaamisen ja -tarpeet.