Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tsempataan töihin! ESR-hanke 1.4.2020 – 31.3.2022

Hankkeessa kehitetään maahan muuttaneiden työllisyyttä edistävää kumppanuusverkostoa kunnan, TE-palveluiden, maahanmuuttajajärjestöjen sekä Sodexo Oy:n kanssa. Toiminnalla on vahva pohja kunnan, TE-toimiston ja järjestöjen aikaisemman kumppanuuden ansiosta.

Tavoitteena on osaltaan edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, ja samalla edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahan muuttaneiden työllisyyttä.

Hankkeessa pyritään luomaan työllistymisen kynnystä madaltava malli, jonka kautta asiakkaan olisi helpompi työllistyä, mutta myös työnantajan helpompi tavoittaa sopivia työntekijöitä.

Teemme työtä moniammatillisella ja monikielisellä tiimillä, ja pystymme yhdistämään ainutlaatuisella tavalla järjestöjen tarjoaman luottamuksen, viranomaisten tuen sekä yritysten rekrytointiosaamisen ja -tarpeet.

Lue lisää tarjoamistamme palveluista asiakkaillemme ja yritysasiakkaillemme (tulossa pian!).

%d bloggers like this: