Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tsemppaus jatkuu koronasta huolimatta!

Vuosi 2020 oli kaikin puolin haastava koronapandemiasta, yhteiskunnan sulkeutumisesta sekä yritysyhteistyön hiipumisesta johtuen. Tsempataan töihin -tiimi pystyi haasteista huolimatta jatkamaan asiakaspalvelua ja selviytyi lopulta vuodesta kunnialla.

Kysyntää tsemppaukselle on, sillä toiminnassamme aloitti ensimmäisen 9 kuukauden aikana yli 150 asiakasta. Asiakaskäyntejä kertyi samalta ajanjaksolta yli 1200 kappaletta! Suurin osa asiakkaista on suuntaamassa työelämään tai haluaa päivittää osaamistaan eritasoisilla koulutuksilla.

Saimme myös alulle Sodexo Oy:n kanssa suunnittelemamme matalan kynnyksen rekrytoinnin pilotin, jossa ensimmäiset asiakkaat pääsivät aloittamaan loka-marraskuussa. Koronatilanteesta johtuen pilotissa on keskitytty siivous- ja kiinteistöalaan, mutta toiveissa on laajentaa toimintaa myös ravintola-ja keittiöpuolelle.

Marraskuussa pilotoimme “Tsemppausta naisille” -teemaviikkoa, jonka aikana pidimme neljä keskustelutilaisuutta kumppanijärjestöissämme naispuolisille asiakkaille. Selvitimme asiakkaiden tarpeita liittyen työnhakuun, sekä heidän kokemuksiaan suurimmista työhaun esteistä.

Valitettavan moni koki muun muassa ennakkoluulot ja rasismin estävänä tekijänä. Lisäksi moni koki osaamisensa työhaun eri tavoista ja välineistä puutteelliseksi. Kaikesta huolimatta oli positiivista nähdä, että naiset luottavat itseensä ja ovat motivoituneita hakeutumaan työelämään.

Vuosi 2021 tuo paljon muutoksia toimintaympäristöön mm. kuntakokeilun muodossa. Epidemian jatkuminen pakottaa myös meidät muokkaamaan toimintaamme ja miettimään uusia tapoja lähestyä asiakkaita ja yrityksiä.

Asiakastyössä pilotoimme yhteisiä TEAMS-ajanvarauksia, joissa asiakas saa tukea etäyhteyden käyttöön ja kolmen työntekijän (kunta+järjestö+TE) tarjoaman palvelun yhtäaikaa. Jatkamme myös aktiivisesti uusien yrityspartnerien etsintää!

Tsemppareilta tsemppiä vuoteen 2021! ❤

Author: suvilinden

Projektipäällikkö Tsempataan töihin-hankkeessa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: