Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tsemppareiden kuulumisia

Haastavan kevään ja kesän jälkeen toiminta on vihdoin päässyt täyteen vauhtiin! Syksyä ovat värittäneet uudenlaiset kokeilut ja pilottien suunnittelu.

Kevään tapahtumat pakottivat meidät kehittämään uudenlaisia tapoja toimia, ja yksi uusi avaus onkin Community Bond -kokeilu. Community bond on mobiilisovellus, jossa asiakkaat voivat rekisteröityä suljettuun yhteisöön. Yhteisössä ihmisiä aktivoidaan erilaisilla tapahtumilla, jakamalla esimerkiksi koulutukseen ja työllistymiseen liittyvää tietoa. Lisäksi tavoitteena on tukea ihmisten keskinäistä verkostoitumista sovelluksen kautta. Lisätietoa sovelluksesta löytyy täältä.

Syyskuussa tiimissämme aloitti uusi TE-asiantuntija Ida Kauria, joka on jo lyhyessä ajassa sopeutunut porukkaan ja saanut aikaan positiivisia muutoksia tiimin työskentelyyn. Idan erityisosaamista ovat visuaalisesti upeat CV:t, joiden ansiosta asiakkaita on päässytkin jo eteenpäin!

Lokakuussa aloitamme hankekumppanimme Sodexon kanssa ensimmäisen pilottikokeilun työnhakijoiden valmennuksella. Koronatilanteen takia rekrytoinnit eivät tällä hetkellä ole mahdollisia, mutta aloitamme kokeilut job shadowing ja työkokeiluvaiheilla.

Job shadowing -vaiheessa työnhakija seuraa yrityksen työntekijää hänen työtehtävissään olematta kuitenkaan työsuhteessa tai vastaavassa yritykseen. Tavoitteena on selvittää asiakkaan kiinnostusta tiettyyn alaan tai työtehtävään, sekä selvittää mitä osaamista se vaatisi. Job shadowing voi johtaa työkokeiluun, opintoihin tai parhaimmillaan jopa työsuhteeseen jossakin vaiheessa. Odotamme mielenkiinnolla ensimmäisen pilotin tuloksia!

Kuulumisiamme voi seurata myös Facebookin ja LinkedIn:in välityksellä!

Tsempataan töihin! -hanke aloitti 1.4.2020!

Monelle tuttu kaksivuotinen Tsempataan yhdessä -hanke päättyi 31.3.2020, ja uusi “tsemppari” jatkaa vanhan hankkeen urilla. Vaikka toimintamalli sinällään onkin vanhan hankkeen peruja, on uuttakin luvassa!

Tsempataan töihin! toimii kumppanuusverkoston pohjalta. Kumppaneina ovat johon kuuluvat Vantaan kaupunki, TE-palvelut, neljä maahanmuuttajajärjestöä sekä Sodexo Oy yrityskumppanina.

Tavoitteena on osaltaan edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, ja samalla edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahan muuttaneiden työllisyyttä. Pyrimme siihen, että kumppaneidemme kautta asiakkaan olisi helpompi työllistyä, mutta myös työnantajan helpompi tavoittaa sopivia työntekijöitä.

Aikaisemmassa hankkeessa törmäsimme siihen, että jopa Suomessa koulutuksensa käyneiden, suomea puhuvien maahan muuttaneiden asiakkaiden on vaikeaa päästä työmarkkinoille. Tutkimuksista tiedämme, että työmarkkinoilla tapahtuu paljon syrjintää. Myös työnantajilla ja työyhteisössä saattaa olla ennakkoluuloja, jotka estävät maahan muuttaneen palkkaamisen.

Näihin asioihin pureudumme myös tämän kehittämishankkeen aikana:

  1. Valmentamalla asiakasta suomalaiseen työelämään, tarvittaessa omakielisellä tuella
  2. Tarjoamalla motivoituneita työntekijöitä yhteistyökumppaneillemme & tukemalla yritysten rekrytointitarpeita
  3. Tarjoamalla konkreettista ja monikielistä tukea työnantajille maahan muuttaneen palkkaamiseen, sekä mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen

Teemme työtä moniammatillisella ja monikielisellä tiimillä, ja pystymme yhdistämään ainutlaatuisella tavalla järjestöjen tarjoaman luottamuksen, viranomaisten tuen sekä yritysten rekrytointiosaamisen ja -tarpeet.